PERUSOPINKOHDAT


"Älkäämme siis enää viipykö Kristuksen opin alkeissa, vaan edetkäämme täyteen tietoon." Hepr. 6:1


28 PERUSOPINKOHTAA

Historiansa alusta alkaen Seitsemännen päivän adventistit ovat olleet haluttomia laatimaan varsinaista uskontunnustusta, koska on haluttu olla avoimia Raamatun tutkimiselle. Käytännöllisistä syistä on kuitenkin aika ajoin havaittu välttämättömäksi laatia eräänlainen yhteenveto siitä, miten adventistit ymmärtävät Raamatun opetuksia.

Alla Raamattuun pohjautuva ja Kristus-keskeinen selitys siitä, mitä me uskomme. Nämä opit on koottu vakuuttuneena siitä, että jokainen kristillinen opinkohta - oikein ymmärrettynä - keskittyy Jeesukseen, joka on "tie, totuus ja elämä" (Joh. 14:6).

Oppi Jumalasta
1 Pyhä Raamattu
2 Kolminaisuus
3 Isä
4 Poika
5 Pyhä Henki


Oppi ihmisestä

6 Luominen
7 Ihminen ja ihmisluonto


Oppi pelastuksesta

8 Kristuksen ja Saatanan välinen taistelu
9 Kristuksen elämä, kuolema ja ylösnousemus
10 Pelastuskokemus
11 Kasvaminen Kristuksessa


Oppi seurakunnasta

12 Seurakunta
13 Jäännös ja sen lähetystehtävä
14 Yhteys Kristuksen ruumiissa
15 Kaste
16 Herran ehtoollinen
17 Hengelliset lahjat ja palveluvirat
18 Profetoimisen lahja


Oppi kristillistä elämästä

19 Jumalan laki
20 Sapatti
21 Kristillinen taloudenhoito
22 Kristityn elämäntavat
23 Avioliitto ja perhe


Oppi viimeisistä ajoista

24 Kristuksen palvelus taivaallisessa pyhäkössä
25 Kristuksen toinen tulemus
26 Kuolema ja ylösnousemus
27 Tuhatvuotiskausi ja synnin loppu
28 Uusi maa