KEITÄ OLEMME


"Tässä kysytään pyhiltä kestävyyttä, niiltä jotka noudattavat Jumalan käskyjä ja uskovat Jeesukseen."
Ilm. 14:12
Jeesus Kristus on pelastanut meidät elämään kokonaisvaltaista tasapainoista elämää Pyhässä Hengessä ja viemään ikuista evankeliumia maailmalle, siksi haluamme auttaa ihmisiä löytämään uuden merkityksen elämälleen ymmärtämällä ja hyväksymällä Jeesuksen sovitustyön antamat uudet mahdollisuudet elämäänsä ja sen laadun parantamiseen nyt ja tulevaisuudessa.

Autamme ja edistämme jäseniemme henkistä ja hengellistä, tasapainoista ja kokonaisvaltaista elämää kohtaamalla heidän tarpeensa ja olemalla rakastava, myötätuntoinen ja toinen toistemme erilaisuutta kunnioittava yhteisö. Haluamme olla yhteisö, johon on helppo tulla sellaisena kuin on ja missä on turvallista kasvaa.

Kohtaamme ihmiset henkilökohtaisella tasolla kuuntelemalla heitä ja rukoilemalla heidän kanssaan, auttamalla heitä löytämään itse ratkaisut elämänsä haasteisiin, näkemään tulevaisuuden mahdollisuudet ja voimaantumalla hyödyntämään ne ja mahdollisesti kasvamaan edelleen Jeesuksen opetuslapsiksi jatkamaan meille Adventisteille annettua tehtävää.

Toimintamme perustuu Raamatullisiin arvoihin ja Raamatun opetukseen sekä Adventtikirkon omaksumaan kokonaisvaltaiseen psyykkiseen, fyysiseen, sosiaaliseen, hengelliseen ja ekologiseen tasapainoon.

Olemme maailmanlaajuinen seurakuntaperhe

Seurakuntamme kuuluu Suomen Adventtikirkkoon ja on osa vuonna 1863 perustettua kansainvälistä Seitsemännen päivän Adventtikirkkoa.

Kansainvälisen kirkkomme nimi "the Seventh-day Adventist Church" muodostuu kahdesta meille kirkkona tärkeästä uskonkohdasta. Sanalla "adventti" (lat. adventus, saapuminen) tarkoitetaan Kristuksen toista tulemusta, sanalla "seitsemäs päivä" viitataan lauantaihin, joka on raamatullisen viikon seitsemäs päivä; sapatti (hepr. šabbat, levon päivä).

Kirkollamme on noin 60 000 seurakuntaa yli 200 maassa. Kastettuja jäseniä on noin 16 miljoonaa ja edustettuja kieliä lähes 900. Suomessa on 61 suomenkielistä ja 12 ruotsinkielistä paikallisseurakuntaa. Lohjan seurakunta on pieni ja puutteellisten ihmisten yhteisö, mutta me uskomme, että Jumala on keskeneräisissä ja heikoissa väkevä.

Odotamme toista adventtia, Jeesuksen paluuta

Kuten Raamatun suuret profetiat korostavat, näemme mekin, että Jumalan suunnitelman huippukohta on koko luomakunnan ennalleen asettaminen täydelliseen sopusointuun Jumalan hyvän tahdon mukaan.

Niin kuin Kristuksen ensimmäinen tuleminen maan päälle oli ennustettu, samoin hänen toinen tulemuksensa on ennustettu monessa Raamatun kohdassa. Jeesus Kristus itse sekä ne, jotka ovat Raamatussa todistaneet hänestä, ovat monesti korostaneet (yli 300 kertaa Uudessa testamentissa) hänen takaisintuloaan.

Useimpien profeetallisten ennustussarjojen lähes täydellinen täyttymys samoin kuin maailman nykyinen tila osoittavat, että Jeesuksen paluu on lähellä. Mutta koska hän tulee takaisin? Kukaan ei tiedä varmasti. Siksi Jeesus kehottaa olemaan aina valmiina: 
"Valvokaa siis, sillä te ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee" (Matt. 24:42).

Pyhitämme lepopäivänä seitsemännen päivän, lauantain

Raamattu kertoo, että luotuaan maailman kuudessa päivässä, "Jumala siunasi seitsemännen päivän ja pyhitti sen, koska hän sinä päivänä lepäsi kaikesta luomistyöstään" (1. Moos. 2:3). Jumala nimesi seitsemännen päivän sapatiksi ja asetti sen ihmistä varten; luomisen muistomerkiksi ja lepopäiväksi.    

Kun Kristus päätti lunastustyönsä maan päällä pitkäperjantaina, hänen viimeiset sanansa kuuluivat: "Se on täytetty" (Joh. 19:30). Kyseessä oli viikon kuudes päivä, koska Raamattu korostaa, että "silloin oli valmistuspäivä, ja sapatti oli alkamaisillaan" (Luuk. 23:54). Kuolemansa jälkeen Kristus lepäsi haudassa seitsemännen päivän ja siten osoitti, että hän oli saattanut päätökseen ihmissuvun lunastuksen. Seitsemäs päivä on näin ollen myös lunastuksen muistomerkki.

Näiden vuoksi pyhitämme lepopäivänä lauantain, joka on raamatullisen viikon seitsemäs päivä; sapatti. Sitä vietämme lepo- ja jumalanpalveluspäivänä sekä kristillisen palvelun päivänä Jeesuksen, sapatin Herran, opetuksen ja esimerkin mukaisesti.

Suosimme terveitä elämäntapoja

Olemme aina uskoneet, että fyysisellä terveydellä on läheinen suhde psyykkiseen terveyteen ja päin vastoin. Koska ruumiimme on yksi Luojan suurista lahjoista, pidätymme turmelemasta sitä päihdyttävillä, huumaavilla tai riippuvuutta aiheuttavilla aineilla.

Pidämme terveitä elämäntapoja tärkeänä osana kristityn jokapäiväistä elämää, mutta elämäntapamme ei ole rajattu listaan kieltoja, vaan korostus on myönteisessä asenteessa elämään.


Terveellisyyttä korostava elämäntapamme näkyykin monissa eri maissa tehdyissä tutkimuksissa keskimääräistä pienempänä sairastuvuutena mm. sydän- ja verisuonisairauksiin, tyypin 2 diabetekseen ja syöpään sekä pidempänä elinikäennusteena.